Zaznacz stronę

REGULAMIN COVID-19

Wytyczne bezpieczeństwa z zachowaniem reżimu sanitarnego podczas wydarzeń artystycznych organizowanych przez Agencję Artystyczną MUZA

Szanowni Państwo, działając w zgodzie z wytycznymi Rządu Rzeczpospolitej Polskiej dotyczącymi imprez kulturalnych i rozrywkowych (pełna treść zaleceń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dostępna jest tutaj) , w celu zapewnienia wspólnego bezpieczeństwa wszystkich uczestników wydarzenia, a także Artystów i Pracowników Obsługi, wstęp na wydarzenie organizowane przez Agencję Artystyczną MUZA wiąże się z przestrzeganiem następujących wytycznych:

 • Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia Organizatorowi wydrukowanego i wypełnionego oświadczenia o stanie swojego zdrowia, wraz z podpisem i danymi kontaktowymi (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu).
  Administratorem Państwa danych jest Agencja Artystyczna MUZA. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wydarzenia, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa epidemiologicznego.
 • W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 u jednego z uczestników wydarzenia, Organizator zobowiązany jest do udostępnienia pełnej listy osób, odpowiedniej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 • Wzór niezbędnego dla każdego uczestnika oświadczenia dostępny jest tutaj . Należy je przedłożyć przy wejściu na teren wydarzenia.
 • Osoby odmawiające złożenia oświadczenia nie będą mogły wziąć udziały w wydarzeniu, a kwota za bilet, w takim przypadku, nie podlega zwrotowi.
 • Obowiązkiem każdego uczestnika wydarzenia jest zakrywanie ust i nosa, od wejścia, do momentu opuszczenia obiektu.
 • Uczestnik wydarzenia przed wejściem na foyer obiektu zobowiązany jest poddać się dezynfekcji rąk.
 • Wprowadzona została bezdotykowa kontrola biletów.
 • Na terenie obiektu zapewniony jest dostęp do środków dezynfekujących.
 • Wydłużony zostanie czas otwarcia Sali przed rozpoczęciem wydarzenia (minimum 30 / 45 minut przed wydarzeniem) – celem uniknięcia zatłoczenia przy wejściu do obiektu.

W wyjątkowych przypadkach rozpoczęcie wydarzenia może opóźnić się – dotyczy sytuacji, w której zaplanowano dwa występy jednego dnia, a ze względu na dodatkowe, obowiązkowe wytyczne pierwszy występ rozpoczął się z opóźnieniem. W takim przypadku, Organizator zastrzega możliwość skrócenia czasu występu, tak aby zachować niezbędny czas przeznaczony na wietrzenie i dezynfekcję sali, oraz aby Widzowie z pierwszej godziny mogli bezpiecznie i bezkolizyjnie opuścić obiekt, zanim osoby biorące udział w drugim wydarzeniu nie będą oczekiwały na wejście.

 • Zarówno przed jak i po każdym wydarzeniu następuje intensywne wietrzenie / wentylacja oraz dezynfekcja widowni.
 • Ilość osób na widowni zostanie dostosowana do aktualnie panujących wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Na widowni, uczestnicy występu mogą zajmować miejsca tylko wyznaczone lub wskazane przez uprawnione do tego osoby z obsługi.
 • Prosimy o sprawne zajmowanie miejsc oraz o przestrzeganie zasad  bezpieczeństwa i dystansu społecznego.
 • Wszystkie wydarzenia odbywają się bez przerwy dla widzów.
 • Podczas wydarzenia nie wolno spożywać żadnych posiłków / przekąsek, ani napojów.
 • Ze względu na konieczność spełnienia wytycznych reżimu sanitarnego, Organizator zastrzega możliwość modyfikacji obsady i/lub programu danego wydarzenia.

Uczestnictwo w wydarzeniu organizowanym przez Agencję Artystyczną MUZA jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków regulaminu. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania jego warunków.

Powyższy regulamin obowiązuje do czasu jego uchylenia. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają obowiązujące zasady prawa i rekomendacje uprawnionych jednostek i służb. Regulamin podlega uaktualnianiu, w zależności od panujących, zmieniających się warunków związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COv-2.

 

 

 

Whenever you can https://graduateowls-vatican.com contact a fantastic research paper, you’ll realize that your odds of getting your financing increase greatly.

When you purchase essays online, you’re typically purchasing them from a company that possesses the rights to them. In general, a writer will permit you to buy one of their books but none of their essays. Why? As an academic journal needs to get unique content so as to be read by its members and contribute to the scholarly community. A business that owns the rights to a scholarly article or essay will market paper writer it for much less than they would if they owned the rights to some new literary work.

For a number of united kingdom top writers, it’s important that their articles and essays aren’t merely written correctly, but it can be used within the sort of predicament or competition that it is meant for. Whether or not they decide to make use of a one lining or three paragraph essay, they are aware it needs to talk nicely and should comprise strong argument and convincing bits of advice. Because of this, you can find a number of talented writers from the UK that offer essay writing services to organizations looking to seek out someone to write a personalized article in their opinion. Because the net has become so common with shoppers, so many organizations are nowadays needing custom posts in majority, instead of simply choosing a ghostwriter to compose an WISEESSAYS.com article or article in their behalf. This customized article could comprise any such thing from an advertisement, an event, and even only a personal opinion on the organization or item being advertised.

?

SZYBKI KONTAKT

10 + 11 =

There are a number of different reasons why you might want to utilize essay online as well, like too little time

A fantastic strategy will give you best paper writing service a guide to the tasks and data that you need to include to your own essay.

or cash, but there are a few exceptional reasons why you need to try it out.

?

Śledź nas również na:

INSTAGRAMIE: agencjamuza