Zaznacz stronę

REGULAMIN COVID-19

Wytyczne bezpieczeństwa z zachowaniem reżimu sanitarnego podczas wydarzeń artystycznych organizowanych przez Agencję Artystyczną MUZA

Szanowni Państwo, działając w zgodzie z wytycznymi Rządu Rzeczpospolitej Polskiej dotyczącymi imprez kulturalnych i rozrywkowych (pełna treść zaleceń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dostępna jest tutaj) , w celu zapewnienia wspólnego bezpieczeństwa wszystkich uczestników wydarzenia, a także Artystów i Pracowników Obsługi, wstęp na wydarzenie organizowane przez Agencję Artystyczną MUZA wiąże się z przestrzeganiem następujących wytycznych:

 • Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia Organizatorowi wydrukowanego i wypełnionego oświadczenia o stanie swojego zdrowia, wraz z podpisem i danymi kontaktowymi (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu).
  Administratorem Państwa danych jest Agencja Artystyczna MUZA. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wydarzenia, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa epidemiologicznego.
 • W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 u jednego z uczestników wydarzenia, Organizator zobowiązany jest do udostępnienia pełnej listy osób, odpowiedniej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 • Wzór niezbędnego dla każdego uczestnika oświadczenia dostępny jest tutaj . Należy je przedłożyć przy wejściu na teren wydarzenia.
 • Osoby odmawiające złożenia oświadczenia nie będą mogły wziąć udziały w wydarzeniu, a kwota za bilet, w takim przypadku, nie podlega zwrotowi.
 • Obowiązkiem każdego uczestnika wydarzenia jest zakrywanie ust i nosa, od wejścia, do momentu opuszczenia obiektu.
 • Uczestnik wydarzenia przed wejściem na foyer obiektu zobowiązany jest poddać się dezynfekcji rąk.
 • Wprowadzona została bezdotykowa kontrola biletów.
 • Na terenie obiektu zapewniony jest dostęp do środków dezynfekujących.
 • Wydłużony zostanie czas otwarcia Sali przed rozpoczęciem wydarzenia (minimum 30 / 45 minut przed wydarzeniem) – celem uniknięcia zatłoczenia przy wejściu do obiektu.

W wyjątkowych przypadkach rozpoczęcie wydarzenia może opóźnić się – dotyczy sytuacji, w której zaplanowano dwa występy jednego dnia, a ze względu na dodatkowe, obowiązkowe wytyczne pierwszy występ rozpoczął się z opóźnieniem. W takim przypadku, Organizator zastrzega możliwość skrócenia czasu występu, tak aby zachować niezbędny czas przeznaczony na wietrzenie i dezynfekcję sali, oraz aby Widzowie z pierwszej godziny mogli bezpiecznie i bezkolizyjnie opuścić obiekt, zanim osoby biorące udział w drugim wydarzeniu nie będą oczekiwały na wejście.

 • Zarówno przed jak i po każdym wydarzeniu następuje intensywne wietrzenie / wentylacja oraz dezynfekcja widowni.
 • Ilość osób na widowni zostanie dostosowana do aktualnie panujących wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Na widowni, uczestnicy występu mogą zajmować miejsca tylko wyznaczone lub wskazane przez uprawnione do tego osoby z obsługi.
 • Prosimy o sprawne zajmowanie miejsc oraz o przestrzeganie zasad  bezpieczeństwa i dystansu społecznego.
 • Wszystkie wydarzenia odbywają się bez przerwy dla widzów.
 • Podczas wydarzenia nie wolno spożywać żadnych posiłków / przekąsek, ani napojów.
 • Ze względu na konieczność spełnienia wytycznych reżimu sanitarnego, Organizator zastrzega możliwość modyfikacji obsady i/lub programu danego wydarzenia.

Uczestnictwo w wydarzeniu organizowanym przez Agencję Artystyczną MUZA jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków regulaminu. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania jego warunków.

Powyższy regulamin obowiązuje do czasu jego uchylenia. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają obowiązujące zasady prawa i rekomendacje uprawnionych jednostek i służb. Regulamin podlega uaktualnianiu, w zależności od panujących, zmieniających się warunków związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COv-2.